Bangkoknotaryservice

Thailand Police Clearance Certificate

บริการขอใบรับรองความประพฤติ / ใบรับรองประวัติอาชญากรรม

What is a Police Clearance Certificate/criminal record certificate?
Police Clearance Certificate or CID is a document to prove that the person does not have a criminal record. or any criminal case and there is no threat to national security which must be issued by the Royal Thai Police only

ใบรับรองความประพฤติของตำรวจไทยหรือหนังสือรับรองความประพฤติเป็นเอกสารราชการที่ออกให้อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบประวัติและหลักฐานการไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เราให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย (ภายใน 7-10 วันทำการ) สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่อาจต้องใช้ใบรับรองนี้ในการพิสูจน์ประวัติอาชญากรรม

A Thai Police Clearance Certificate or a Good Conduct Certificate is an official document issued as a result of a background check and proof of no criminal record in Thailand with the Royal Thai Police.

We provide Fast and Convenient (within 7-10 working days) service for Thais and Foreigners based in Thailand or abroad who may need this certificate to prove their criminal record.

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
(Police Clearance Certificate หรือ CID)

ให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม รวมถึงนำเอกสารไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล และเอกสารที่สถานทูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย
To save customers time We have delivery service.
Bangkok delivery
ค่าบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

คนไทย 3,800 บาท

ต่างชาติ 4,800 บาท

มีประวัติคดีอาญา สอบถามเพิ่มเติม

Thailand Police Clearance Certificate

ให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ให้เราช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

 • อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกเดินทาง ไม่มีเวลา 
 • ไม่รู้ว่าจะจัดเตรียมเอกสารอย่างไร หรือมีคดีติดตัว ไม่สะดวกเตรียมเอกสารเอง
 • ไม่สะดวกรอเป็นเวลานาน ต้องการใช้เอกสารด่วน 
 • เรามีทีมงานแนะนำปรึกษาด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี 

ให้เราบริการเป็นตัวแทนดำเนินการให้ท่าน

 • ทำได้ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
 • บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมหรือคดีอาญาก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นคดีถึงที่สุดแล้ว
 • เอกสารออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และถูกต้องตามกฎหมาย 
 • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ส่งเอกสารทางให้เราดำเนินการแทนได้
 • ทันเวลาได้เอกสารใน 5-7 วันทำการ
 • เราคือที่ปรึกษามืออาชีพ ตอบไว สื่อสารทันใจ ไม่ต้องรอนาน
 • เราให้บริการจัดส่งเอกสารทั้ง Grab, ไปรษณีย์, หรือ DHL (กรณีส่งต่างประเทศ)

Our service will includes:

 • Free consultation for preparing the required documents online or in-person
 • Expedited processing available to eligible clients (within 5-10 working days) (please consult us to determine our eligibility)
 • Legalization of document with the Thai Ministry of Foreign Affairs (MFA) and authentication or legalization document at the Embassy of the country where the documents will be filed (upon the client’s requirement)
 • Mailing the original document back to your preferred address worldwide

Required documents for Foreign nationals

 • Photocopy of a valid passport (Identification/Photo page)
 • Photocopy of your Visa which is issued by Thailand Immigration or Thai Embassies or Consulates 
 • Photocopy of the last visa stamp in your passport (for entry into Thailand)
 • A photocopy of the Thai working permit (if available)
 • Two recent photographs 1 – 2 inches with white background 
 • Two sets of the original fingerprint

If you live Outside of Thailand: Fingerprints must be collected by the local police or the Thai Consulate or Thai Embassy in your country.

If you live in Thailand: Fingerprint must be collected in person at the Royal Thai Police head office in Thailand. 

Required documents for Thai nationals

เอกสารประกอบในการยื่นคำขอออกหนังสือรับรองความประพฤติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุเหลือ 6 เดือนขึ้นไป และสำเนาต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
 7. สำหรับชายไทย อายุตั้งแต่ 17-45 ปี ต้องมีหลักฐานทางการทหารของชายสัญชาติไทย (สด. 8, สด.9, สด. 43, ใบรด., หนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )
  >> ถ้าอายุเกิน 45 ปี ไม่ต้องใช้
 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 063-4169675

Our Portfolio

What Our Client Say

Some kind words from our respected clients

We are Waiting To Assist You

Contact us today and let us take care of your important documents.